Invullen vragenlijst:                                                                                   


Het verdient aanbeveling om de vragenlijst in één keer zonder onderbreking in te vullen. Tussentijds onderbreken kan wel. U doet dit door op “Afmelden” te klikken. U kunt vervolgens de vragenlijst met het door u gekozen wachtwoord ieder moment weer oproepen. Gegeven antwoorden blijven behouden.

Voor het invullen van een vragenlijst hebt u een uniek TAN-nummer nodig. Het TAN-nummer en het door uzelf gekozen wachtwoord waarborgen uw privacy. 

Klik op “Nederlands” en voer daarna uw TAN-nummer in.

Kopieer het TAN-nummer door kopiëren (Ctrl C) en plakken (Ctrl V).

Volg de instructies op het scherm en beantwoord de vragenlijst. Na afhandeling wordt u bedankt voor uw antwoorden. Als u deze tekst niet ziet is de vragenlijst nog niet afgedaan.

De ingevulde vragenlijst wordt automatisch verwerkt.


Hier klikken voor de aanmelding

© Udo Lindner 2015